Студентське самоврядування

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який представляє студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій:
http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf.

В Академії і в інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до адміністрації. Такий механізм взаємодії між здобувачами та керівництвом існує в Академії більше 20 років і довів свою ефективність можливістю оперативно реагувати на конфліктні ситуації, пов’язані випадками сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією.

У випадках конфліктної ситуації під час проведення контрольних заходів (здачі заліків, іспитів) за мотивованою заявою здобувача вищої освіти чи науково-педагогічного працівника директором інституту/деканом створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри, викладачі відповідної кафедри, представники деканату та студентської ради.

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим здобувачам вищої освіти директор інституту/декан може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання здобувачу вищої освіти академічної відпустки або повторного курсу навчання.