Магістр


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Програма для магістрів зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі інженерії програмного забезпечення, котра спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні нормативних (обов’язкових) дисциплін фундаментальної підготовки, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп’ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Основні спеціалізації:

–  Блокчейн та прикладне програмне забезпечення

–  Мережеві технології та системне  адміністрування (інтегровано з  програмою Microsoft та Cisco)

–  Прикладне програмування (інтегровано з програмою Microsoft)

–  Web-програмування: розробка сайтів (інтегровано з програмами Microsoft та Autodesk)

Перелік основних навчальних дисциплін:

Основи програмування Об”єктно-орієнтоване програмування Системне адміністрування Linux
Розробка графічних додатків з використанням GDI+ Об”єктно-орієнтоване проектувння на мові UML Технології глобальних мереж, базовий
Тестування ПЗ Основи розробки додатків з використанням Windows Forms Мережеве адміністрування Linux
Алгоритмізація та програмування Патерне проектування Структуровані кабельні системи
Екстремальне програмування Платформа Microsoft.NET і мова програмування С# Безпека програм та баз даних
Комп’ютерна дискретна математика Розробка Window додатків з використанням Visual C++ Менеджмент проектів програмного забезпечення
Розробка графічних додатків з використанням GDI+ Програмування Internet Autodesk 3 ds Max. Моделювання складних об”єктів
Програмування СУБД My SQL Розробка веб-сторінок на мові розмітки XHTML з викорстанням каскадних таблиць стилів CSS Технологія доступу до баз даних ADO.NET

 Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення” орієнтована на:

 1. інженерію та реінженерію програмних систем, які відповідають функціональним вимогам, виявленим у заданій предметній області;
 2. планування, керування і контроль виконання вимог до створюваного програмного забезпечення;
 3. контролювання якості розроблюваних програмних продуктів;
 4. командну роботу зі створення програмних продуктів;
 5. інженерію програмного забезпечення для паралельних, розподілених, вбудованих мобільних та процесорних систем;
 6. оцінювання ступеня труднощів, ризиків, бюджету і часу протягом виконання проекту з розробки програмного забезпечення.

Магістр із спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” знатиме:

 1. зміст інженерних та супровідних процесів життєвого циклу програмного продукту;
 2. основні концепції моделювання та налізу програмного забезпечення та типи моделей програмного забезпечення;
 3. концепції, стратегій та технології проектування та реалізації програмних систем;
 4. технології кластерних, розподілених, паралельних обчислень;
 5. мови програмування та інструментарій розроблення програмного забезпечення на відповідних мовах програмування;
 6. принципи взаємодії і комунікацій та ролі в команді розробників програмного забезпечення;
 7. етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.

В умовах українського ринку праці типовими посадами фахівця за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” є:

 1. керівних ІТ-відділу;
 2. провідний інженер-програміст;
 3. інженер з якості програмного забезпечення;
 4. спеціалісти із впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 5. консультант з питань інформатизації та комп’ютеризації.

Умови прийому дуже прості:

Для V курсу подаються документи:

  • Заява на ім’я ректора із зазначенням обраної спеціальності і форми навчання;
  • 6 фотокарток (3х4);
  • Медичну довідку за формою 086-О;
  • Оригінал документа про освіту (з додатком);
  • Паспорт або свідоцтво про народження;
  • Військовий квиток або приписне посвідчення (для денної форми навчання);
  • Академічну довідку.
 • Свідоцтво про одруження.


Наші випускники працюють в таких компаніях:


Бажаєш отримати знижку на навчання?

Зареєструйся на день відкритих дверей!