Магістр

Номер Назва дисципліниНавчальна програма
1Основи наукових досліджень
2Передові методи дискретної математики
3Хмарні обчислення
4Створення web-додатків на мові програмування PHP, СУБД MySQL і технології AJAX
5Інформаційні технології в економіці та бізнесі
6Екстремальне програмування
7Інтелектуальний аналіз даних
8Методи розробки Window додатків
9Методи та засоби тестування програмного забезпечення
10Об'єктно-орієнтоване проектування на мові UML
11Патерни проектування
12Розробка веб-додатків з використанням технологій ASP.NET і AJAX
13Управління програмними проектами
14Програмування з використанням технології Java (J2SE, J2EE)