Викладачі

Кафедра комп’ютерних інформаційних систем та технологій

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Луцький Максим Георгійович

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці та практики з міжнародними сертифікатами, серед яких:

–         1 доктор технічних наук (Луцький М. Г.)

–         1 кандидат економічних наук  (Квашук Д. М.)

–         1 доктор фізико-математичних наук, професори (Кузьменко В.О.),

–         5 кандидатів технічних наук, доценти (Дуднік А.С., Ігнатченко А.А., Табаков В. З., Рябцев В. В., Міронов Д. В.),

–         5 кандидатів фізико-математичних наук (Дяченко М.П., Зваридчук В.Б., Грецький О. С., Людвиченко В.О.),

–         1 кандидат педагогічних наук, доцент (Столярова Т.О.);

–         6 викладачів з сертифікатами Microsoft та Cisco (Дуднік А.С., Ігнатченко А.А., Табаков В. З., Рябцев В. В., Міронов Д. В., Столярова Т. О.)

Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Ткач Борис Петрович. (Корпус 24, каб. №9, вн. тел.: 12-11)

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких 3 професори (Ткач Б.П., Дацко О.І., Панчук В.І.) та 4 доцента (Степахно І. В., Урманчева Л.Б., Стєклов О.Ф.)

Кафедра вищої та прикладної математики є обслуговуючою, тому забезпечує викладання навчальних дисциплін в таких підрозділах МАУП:

– Факультет комп’ютерно – інформаційних технологій;

– Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
– Інститут соціальних наук та самоврядування
– Навчально-науковий інститут права
– Інститут міжнародних відносин та лінгвістики
– Інститут дистанційного навчання
Кафедрою викладаються наступні дисципліни:

– Вища математика

– Дискретна математика

– Інтелектуальний аналіз даних

– Криптографія та крипто аналіз

– Лінійна алгебра та аналітична геометрія

– Математична теорія ризику та страхова справа

– Математичне моделювання підприємницької діяльності

– Математичне програмування

– Математичний аналіз

– Математичні методи імітаційного моделювання

– Математичні методи та моделі страхування

– Системи штучного інтелекту

– Теорія ймовірностей та математична статистика

– Фізика (Фізика вибрані розділи)

– Чисельні методи

 Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано:

 • Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів (В.В.Скопецький, В.А.Стоян, В.Б.Зваридчук)
 • 33  навчальних посібника:
  «Практикум з вищої математики» (Юртин І.І.);
  «Основи інформаційних систем і технологій» (Карпенко С.Г., Іванов Є.О.);
  «Математичний аналіз у задачах  і прикладах у 2-х частинах» (Дюженкова О.Ю.);
  «Практикум і контрольні роботи з  MS ACCESS» (Попов В.В., Шевченко Л.О., Москалькова Н.М.);
  «Інформаційні системи і технології» (С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський та ін.);
  «Основи інформаційних систем і технологій» (С.Г.Карпенко, Є.О.Іванов);
  «Математическое программирование (с элементами информационных технологий)» (В.Р.Кулян, Е.А.Юнькова, А.Б.Жильцов);
  «Основы работы на персональном компьютере» (Е.С.Вакал, А.С.Тригуб);
  «Internet – технології» (Ю.А.Тарнавський) та ін. 155 наукових статей.

Крім того, були розроблені і опубліковані навчальні програми і методичні  рекомендації для самостійної роботи з основних дисциплін.

В складі Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій активно працює навчально – наукова  лабораторія  фізики  та  електроніки, в якій  розгорнуто більше  60 лабораторних  робіт.