Кафедра дизайну та архітектури

Професорсько-викладацький склад:

Позняк Сергій Віталійович

Вчене звання:  доцент.

Посада:
Доцент кафедри Дизайну та Архітектури.


Освіта:
Середня спеціальна.
Республіканська художня середня школа ім.. Т.Г. Шевченка. (Живописний клас)
Вища
Український поліграфічний інститут ім.. Ів. Федорова, м.Львів (Художньо-технічний редактор друкованої продукції, ілюстратор)


Навчальні дисципліни:
Малюнок, живопис, основи композиції, графічні техніки та матеріали, мистецтво шрифту

Профиль Scholar

Публікації:

Постійна участь у міських, регіональних та всеукраїнських виставках, українських та закордонних виставках.
З 2008 р. – член Нац. Спілки Художників України,
Заслужений художник України (2018)

Ворошнов Сергій Миколайович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук, шифри спеціальностей 06.01.02,05.23.07

Вчене звання:  Доцент кафедри дизайну, графіки і реклами

Старший науковий співробітник зі спеціальності сільськогосподарські меліорації

Доктор філософії, Ph.D. Technical Sciences Професор Міжнародної Кадрової Академії кафедри дизайну, графіки і реклами

Посада:
Професор кафедри дизайну та архітектури


Освіта: Вища,  Новочеркаській інженерно  -меліоративний інститут 


Навчальні дисципліни:
Архітектурні конструкції, водопостачання та водовідведення, типологія житлових і громадських будівель, основи геодезії ,теорія та методологія дизайну, сучасне  інженерне обладнання в інтер’єрі, будівельні технології в дизайні, етнодизайн в архітектурі, історія дизайну, сучасні технології, матеріали і конструкції в дизайні, безпека життєдіяльності

Профиль Scholar
         

Публікації:

Навчально-методичний комплекс «Гідротехмеліорація» для студентів за напрямом підготовки     0202»Мистецтво», спеціальністю6.020207«Дизайн»,спеціалізацією «Дизайн ландшафту» Національна академіякерівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2013. –54с.

Методичні вказівки “Будівництво аркових мостів” до вивчення курсу ”Будівництво мостів і труб” Національний транспортний  університет. – К.2012. – 18с.

Методичні вказівки «Архітектура мостів та гармонійна пропорція «до вивчення курсу ”Архітектура споруд” Національний транспортний  університет. – К.2012. –  24с.

Перевірка висотної відповідності даних дистанційного зондування Землі топографічним картам  для проведення гідрологічних та гідрогеологічних розрахунків Науково-технічний збірник  «Вісник Національного  транспортного університету», вип.28­,     -К.2013. –  С.552-560.Характеристика технічного стану протифільтраційних облицювань каналів Нижньо-Дністровської зрошувальної системи та шляхи його удосконалення Меліорація і водне господарство, вип. 103, – К. 2016 . – С. 102-106.  ISSN 0507-2166.