Кафедра інформаційної безпеки

Завідувач кафедри:

Чоха Юрій Миколайович


Науковий ступінь:
Доктор технічних наук; 122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології (05.13.06 «Інформаційні технології»).

Вчене звання: 
Доктор технічних наук, професор.

Посада:
Завідувач кафедри інформаційної безпеки.

Навчальні дисципліни:
– Охорона праці
– Основи наукових досліджень

Профиль ScholarПрофесорсько-викладацький склад:

Мельник Сергій Володимирович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук, 05.14.06 – Розвідувальна діяльність органів державної безпеки.

Вчене звання: 
Кандидат технічних наук, Доцент.

Посада:
Доцент кафедри інформаційної безпеки.

Навчальні дисципліни:
– Математичий аналіз
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
– Дискретна математика
– Математичні методи дослідження операцій

Профиль Scholar

Публікації:

1. 2014 Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки Корченко, Олександр Григорович; Гнатюк, Сергій Олександрович; Казмірчук, Світлана Володимирівна; Панченко, Валентина Миколаївна; Мельник, Сергій Володимирович.

2. 2020 Реконструкція автомобільної газонаповнювальної компресорної станції шляхом переоснащення однієї компресорної установки в дожимну в умовах зниженням тиску в газових мережах Мельник, Сергій Володимирович; Melʹnyk, Sergey Vladimirovich

3. 2014. Технологічні машини і комплекси в дорожньому будівництві (виробнича і технічна експлуатація) ВБ Пермяков, ВИ Иванов, СВ Мельник, АВ Захаренко, ВН Кузнецова, Видавничий Дім “БАСТЕТ” 

4. 2007. Транспортно-технологічні машини і комплекси (виробнича і технічна експлуатація): навч. посібник під заг. ред. СБ ПермяковаВБ Пермяков, ВИ Иванов, СВ Мельник ВБ Пермяков, ВИ Иванов, СВ Мельник

5. 2009. Технологія виробництва деталей двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник АС Ненішев, СВ Мельник, ВП Расщупкін, МС Коритов, ЮК Корзунін

6. 2009. Дослідження абразивного зношування пар тертя сталь-сталь, сталь-бронза на мастилі литол-24 з добавкамиСВ Мельник, ЮК Корзунин, ГА Голощапов, ВП Расщупкин. Омський науковий вісник.

7. 2018. Технологічні процеси машинобудівного виробництва. ВВ Евстифеев, СВ Мельник, АА Александров, ОМ Кірасири.

8. 2007. Дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів за допомогою трехшарікового трибометр: матеріали 59-ї міжнародної науково-технічної конференції СибАДИ. СВ Мельник, ГА Голощапов

9. 2014. Підвищення ресурсу опорних ковзанок гусеничних машин шляхом удосконалення технічного обслуговуванняСВ Мельник, ГА Голощапов, ВВ Евстифеев Вісник Сибірської державної автомобільно-дорожньої академії.

10. 2011. Способи економії індустріальних масел в системах змащення дробильно-розмельного устаткуванняЯв Ярмовіч, СВ Мельник, СВ Корнєєв Праці аспірантів та студентів ГОУ “СибАДИ”, 235-240 4.

11. 2009. Наукові основи забезпечення надійності і довговічності ходових систем гусеничних машинСВ Мельник. “СибАДИ”.

12. Застосування модифікованих пластичних мастил в умовах абразивного зношування пар тертя гусеничних ходових пристроївСВ Мельник, ГА Голощапов Вісник сучасної науки, 56-61. 2016

13. Дослідження довговічності деталей вузлів тертя ходової частини автомобілів КамАЗВВ Евстифеев, ГА Голощапов, СВ Мельник Вісник Сибірської державної автомобільно-дорожньої академії. 2015

14. Дослідження впливу експлуатаційних властивостей пластичних мастильних матеріалів на знос вузлів тертя будівельних машин з підшипниками коченняВВ Евстифеев, СВ Мельник, ГА Голощапов Орієнтовані фундаментальні і прикладні дослідження-основа. 2012

15. Архітектурно-будівельний та дорожньо-транспортний комплекси: проблеми, перспективи, інноваціїАП Жигадло, НС Галдіна, СМ Хаірова, ПА Корчагін, ВА Мещеряков. 2019

16. BBK 30,83 M48 СВ Мельник 2018

17. М48 Основи технології виробництва і ремонту транспортних і транспортно-технологічних машин і устаткування: технологія і організація відновлення деталей і складальних одиниць. СВ Мельник. 2018

18. Фундаментальні та прикладні дослідження молодих вчених. АП Жигадло, ПА Корчагін, ВА Мещеряков, СВ Мельник, СМ Мочалін. 2017

19. Модифіковані пластичні мастила для швидкозношуваних вузлів тертя ходової частини транспортних і транспортно-технологічних машин. СВ Мельник, ГА Голощапов. Амфора 2016.

20. Теоретичні, МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. СВ Мельник

21. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі, 100-105. 2016

22. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ опорні катки ГУСЕНИЧНИХ ходовий пристрій вдосконалення ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯСВ Мельник, ГА Голощапов, ВВ Евстифеев Транспортні та транспортно-технологічні системи, 212-217. 2015

23. Дослідження впливу мастильних матеріалів на знос підшипника опорного катка екскаватора ЕО-5126СВ Мельник, ГА Голощапов, ВВ Евстифеев, НВ Калінін. Омський науковий вісник. 2013.

24. Методика вимірювання малих величин лінійного зносу поверхонь тертя. СВ Мельник, ГА Голощапов, АЕ Кислицин.

25.Розвиток дорожньо-транспортного комплексу та будівельної інфраструктури. 2012.

26. Математична модель оптимізації періодичності технічного обслуговування шарніра опорного катка екскаватораСВ Мельник, ГА Голощапов Вісник Сибірської державної автомобільно-дорожньої академії. 2012

27. Аналіз методів хірургічного лікування ДГПЗ за допомогою неодимового лазера ВД Бурко, ДА Будревич, СВ Мельник, АИ Вилюха. Репродуктивне здоров’я в Білорусі, 92 .2011.

28. Підвищення ресурсу вузлів тертя з підшипниками кочення шляхом модифікування мастильних матеріалів СВ Мельник, ГА Голощапов

Вісник Сибірського Відділення Академії Військових Наук, 254-257. 2011

29. ТРЕХШАРІКОВАЯ МАШИНА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ І СПОСІБ ОЦІНКИ протизносні властивості мастильних матеріалів на ЦІЙ МАШИНІСВ Мельник, ГА Голощапов, ВП Попов, НВ Калинин. 2010

30. Обгрунтування вибору пластичних мастил шарнірів ковзанок ходових пристроїв одноківшових екскаваторів в умовах підвищеної запиленості. СВ Мельник, ГА Голощапов

Матеріали 63-й науково-технічної конференції ГОУ СибАДИ, 252-255. 2009

31. Обгрунтування повторного використання відпрацьованих масел в системі змащення дробильно-розмельного устаткування

СВ Корнєєв, СВ Мельник, Яв Ярмовіч

Матеріали 63-й науково-технічної конференції ГОУ СибАДИ, 250-252. 2009

32. Дослідження моделі оптично інжектіруемих напівпровідникових лазерів. СВ Мельник

33. Огляд прикладної та промислової математики 15 (2), 332-334. 2008

34. Формування та моніторинг практичної складової навчання в вузі. СВ Мельник

35. Проблеми управління якістю професійної освіти, 65-68. 2008

36. Інноваційні підходи до формування ДОС ВПО третього покоління. СВ Мельник

37. Дослідження динамічної моделі напівпровідникового лазера. СВ Мельник Огляд прикладної та промислової математики 12 (4), 1037-1037. 2005

38. Моніторинг якості підготовки фахівця через акредитаційні показники діяльності ВНЗСВ Мельник, ВВ Титенко

39. Вступ до спеціальності: напрямок “Транспортне будівництво”. СВ Мельник, ВП Нікітін. 2004

40. Наукова тематика сибірської державної автомобільно-дорожньої академії на службі охорони природних ресурсів. СВ Мельник, ВА Сальников, АВ Смирнов. Омський науковий вісник. 1999

41. Виробництво модифікованих бітумів ВИ Мещеряков, СВ Мельник, ВГ Шипицин Омський науковий вісник. 1999

42. М 47 Наукові основи забезпечення надійності і довговічності ходо-вих систем гусеничних машин: Монографія.-Омськ: СибАДИ, 2009.-91 с. СВ Мельник, ВП Расщупкин, АИ Громовик, ГА Голощапов

43 ОБСЛУГОВУВАННЯ шарнірів опорних катків екскаватора.СВ Мельник, Г Голощапов

Гололобов Андрій Юрійович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.21 – Системи захисту інформації

Вчене звання: 
Кандидат технічних наук, Доцент.

Посада:
Доцент кафедри інформаційної безпеки.

Освіта:
Київський Політехнічний Інститут, захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Навчальні дисципліни:
– Технології захисту інформації
– Теорія інформації та кодування
– Патентознавство в сфері IT

Профиль Scholar

Публікації:

1. (2017) Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків

2. (2012) Методология синтеза систем анализа и оценки рисков потерь информационных ресурсов

3. (2012) Система выбора средств анализа и оценки риска

4. (2013) Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности

5. (2014) Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности

6. (2014) Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы

7. (2014) Розширена класифікація методів соціального інжинірингу

8. (2015) Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков

9. (2015) Метод реализации функции трансформирования эталонов в задачах анализа и оценивания рисков

10. (2016) Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска

11. (2016) Интегрированная адаптивная система оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем

12.(2012) Методология синтеза систем анализа и оценки рисков потерь информационных ресурсов

13. (2012) Система выбора средств анализа и оценки риска

14. (2013) Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности

15. (2014) Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности

16. (2014) Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы

17. (2014) Метод n-кратного понижения числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков

18. (2014) Розширена класифікація методів соціального інжинірингу

19. (2015) Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков

20. (2015) Метод реализации функции трансформирования эталонов в задачах анализа и оценивания рисков

21. (2016) Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска

22. (2016) Интегрированная адаптивная система оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем

Мартиненко Микола Михайлович

Профиль Scholar

Рябий Мирослав Олександрович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук Спеціальність «Інформаційні технології»

Вчене звання: Доцент.

Посада:
Доцент кафедри інформаційної безпеки.

Освіта:
Національний авіаційний університет, Інформаційні технології.

Навчальні дисципліни:
– Технології захисту інформації
– Надійність комп’ютерних систем
– Основи мережевої безпеки
– Криптологія
– Теорія інформації та кодування
– Основи кібербезпеки

Профиль Scholar

Публікації:

1. (2013) Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі

2. (2013) Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах

3.(2011) Побудова уточнених контрастних фільтрів для задач обробки цифрових зображень

4.(2012) Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів

5.(2014) Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів

6.(2014) Огляд сучасних методів квантової та пост-квантової криптографії

7.(2015) Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ

8.(2015) Модель виявлення PR-впливу через публікації в Інтернет ЗМІ

9.(2013) Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі

10.(2012) Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів

11.(2013) Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах

12.(2014) Огляд сучасних методів квантової та пост-квантової криптографії

13.(2015) Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ

Гнатюк Сергій Олександрович

Науковий ступінь:
Доктор. Спеціальність: Технічні науки. 05.13.21 – Системи захисту інформації.

Вчене звання: Доктор наук.

Посада:
Доцент кафедри інформаційної безпеки.

Профиль Scholar

Публікації:

 1. Modern quantum technologies of information security against cyber‐terrorist attacks O Korchenko, Y Vasiliu, S Gnatyuk
  Aviation 14 (2), 58-69 2010
 2. Сучасні квантові технології захисту інформації ОГ Корченко, ЄВ Васіліу, СО Гнатюк, ЕВ Василиу Національний авіаційний університет 2010
 3. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи С Гнатюк Безпека інформації, 118-129 2013
 4. Critical aviation information systems cybersecurity E Shahbazian, G Rogova Meeting Security Challenges Through Data Analytics and Decision Support 47, 308 2016
 5. Network Society: Aggregate Topological Models A Tikhomirov, A Afanasyev, N Kinash, A Trufanov, OG Berestneva, Springer Verlag 2014
 6. Anomaly detection system in secure cloud computing environment Z Hu, S Gnatyuk, O Koval, V Gnatyuk, S Bondarovets International Journal of Computer Network and Information Security 9 (4), 10 2017
 7. Analysis of self-similar traffic models in computer networks
  JS Al-Azzeh, M Al Hadidi, R Odarchenko, S Gnatyuk, Z Shevchuk, Z Hu
  International Review on Modelling and Simulations 10 (5), 328-336 2017
 8. Adaptive Regulation of Radiated Power Radio Transmitting Devices in Modern Cellular Network Depending on Climatic Conditions M Al Hadidi, JS Al-Azzeh, R Odarchenko, S Gnatyuk, A Abakumova Contemporary Engineering Sciences 9 (10), 473-485 2016Охріменко Тетяна Олександрівна

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук Спеціальність «Системи захисту інформації».

Вчене звання: Доцент.

Посада:
Доцент кафедри інформаційної безпеки.

Освіта:
Національний авіаційний університет, Інститут інформаційно-діагностичних систем, Спеціальність – адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації, кваліфікація науковий співробітник (інформаційна безпека), професіонал з організації інформаційної безпеки.

Навчальні дисципліни:
– математичний аналіз
– комп’ютерна дискретна математика
– дискретні структури
– вища математика

Профиль Scholar

Публікації:

 1. Hu Z., Gnatyuk S., Okhrimenko T., Tynymbayev S., Iavich M. High-speed and secure PRNG for cryptographic applications, International Journal of Computer Network and Information Security, Issue 12 (3), pp. 1-10, 2020. (Scopus)
 2. Gnatyuk S., Okhrimenko T., Azarenko, O., Fesenko, A., Berdibayev, R. Experimental Study of Secure PRNG for Q-trits Quantum Cryptography Protocols, Proceedings – 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020, 2020, стр. 183-188, 9125007 (Scopus)
 3. S.Gnatyuk, M.Iavich, V. Kinzeryavyy, T.Okhrimenko, Y. Burmak, I. Goncharenko. Improved Secure Stream Cipher for Cloud Computing, Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2732, стр. 183-197 (Scopus)
 4. Iavich, M., Arakeliani, A., Iashvili, G., Magrakvelidze, D., Okhrimenko, T. Improvement of implementation of merkle crypto system, CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2654, стр. 536-545 (Scopus)
 5. Liskin, V., Serdobolskiy, E., Sopilko, I., Okhrimenko, T. Two-factor user authentication using biometrics, CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2654, стр. 526-535 (Scopus)

Профіль Scopus: author Id 57210116999

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4_EPya0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Самойленко Олександр Миколайович