Акредитація

 1. Про інститут.
 2. Освітня програма “Комп’ютерні науки”
 3. Вчена рада.
 4. Силабуси дисциплін.
 5. Практика.
 6. Рада роботодавців.
 7. Методична рада інституту.
 8. Студентське самоврядування.
 9. Порадник студента.
 10. Стандарт “Комп’ютерні науки” українською мовою.
 11. Стандарт “Комп’ютерні науки” англійською мовою.
 12. Аналіз результатів опитування.
 13. Дипломне проектування.
 14. Відомість самооцінювання
 15. Таблиця 1 до Відомості самооцінювання
 16. Таблиця 2 до Відомості самооцінювання
 17. Таблиця 3 до Відомості самооцінювання
 18. Програма візиту