«Поліноміальні сплайни в задачі альтернативної навігації за даними аерозйомки»

Завдяки плідній співпраці директора Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну МАУП Чолишкіної О. Г. та завідувача кафедри Прикладної математики НАУ вийшла з друку монографія: «Поліноміальні сплайни в задачі альтернативної навігації за даними аерозйомки». У роботі введено та обгрунтовано модель зображення у вигляді двовимірних локальних поліноміальних сплайнів на основі В-спланів другого-шостого порядків, що близькі до інтерполяційних у середньому. Подано дослідження та застосування лінійних операторів на основі введеної моделі при обробці цифрових даних аерозйомки, на прикладі вирішення задача навігації літального апарату за використанням оптичного каналу. Рецензетами виступили: О.Г. Корченко, д-р тех. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки , заслужений діяч науки та техніки України (НАУ) С.В. Храпатий, д-р фіз-мат. наук, проф., проректор (МАУП) А.С. Дуднік, д- р техн.наук, доцент (КНУ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом. Щиро вітаємо колег та бажаємо подальших наукових здобутків!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *