Бакалавр

Номер Назва дисципліниНавчальна програма
1Аналіз вимог до програмного забезпечення
2Архітектура та проектування програмного забезпечення
3Бази даних
4Web-дизайн та web-програмування
5Групова динаміка та комунікації
6Дискретні структури
7Економіка програмного забезпечення
8Інструментальні засоби візуального програмування
9Adobe Dreamweaver
10Автоматизоване робоче місце менеджера
11Автоматизовані системи обробки документів
12Діагностика персонального комп'ютера
13Комутація в локальних мережах, базовий
14Маршрутизація в ІР мережах, базовий
15Мова програмування С# та її реалізація на платформі Microsoft.NET
16Платформа Microsoft.NET і мова програмування С#
17Програмування Інтернет
18Розробка графічних додатків
19Розробка графічних додатків з використанням GDI+ та WPF
20Теорія баз даних
21Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
22Інформатика
23Конструювання програмного забезпечення
24Людино-машинна взаємодія
25Менеджмент проектів програмного забезпечення
26Операційні системи